Бързо, качествено и в срок!

Автотенекеджийски услуги

  • Всякакви видове тенекеджийски услуги
  • Изправяне на деформирани детайли
  • Подмяна и напасване на части и детайли
  • Ремонт на вдлъбнатини и дефекти от градушки по автомобила